Generalforsamling i Lokalfora

 

Lokalfora indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 19,00 i Kastrup Hallens cafeteria

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Efter generalforsamlingen vil en repræsentant fra Stofa orientere omkring overtagelse af fællesantenneanlægget i KNV, samt hvad fremtiden vil byde på.

Lokalfora er vært ved kaffe, øl & vand

Vel mødt.

 

Info til lokal området fra lokal rådet.

Kære lokal råds formand Nick Randall Hansen,
Mange tak for din mail af 10. oktober 2019.
Vi har bestilt en trafiktælling hos et eksternt firma, som forventer at udføre trafiktællingen fra mandag den 21. oktober 2019 og syv dage frem.
Når trafiktællingen foreligger, vil vi blandt andet sammenholde resultatet med en trafiktælling gennemført tilbage i 2013, gennemgå uheld registreret i området og forholde os til oplevelserne fra de bekymrede borgere beskrevet i det fremsendte brev.

I skal vide, at I altid er velkommen til at bestille en færdselskontrol ved politiet via linket

https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol?fbclid=IwAR0HUF-2rCfla-qiOhsUJqsnfCEjb9tMEZ8amiUZjMiy1_2jG4Vb3KBag04