Generalforsamling på Kastrup Skole

18. Januar 2017 kl. 19.00
Dagsorden iflg vedtægterne
Indkomne forslag skal være Formanden i hænde senest 7 dage før.

Kastrup – Ndr. Vindinge og Næs Lokalråd afholder Dialogmøde.

Torsdag den 9. Februar kl. 19.00 på Kastrup Skole i Hallens cafeteria.
Kom og indflydelse på udviklingen af vores område, og hører om Lokalrådets ønsker til politikerne for vores område.

Dagsorden
 1. Velkommen
 2. Præsentation af Lokalråd
 3. Præsentation af Dialogudvalg.
 4. Offentlig legeplads i Ndr. Vindinge
 5. Projekt for boligområde øst for Troldeparken
 6. Ny vejføring Ndr. Vindingevej, og bro over jernbanen.
 7. Hvordan ser politikerne vores område, som attraktivt boligområde.
 8. Spørgsmål fra salen.
 9. Afslutning.

Vi er dit lokalråd

Lokalrådet er et sted, hvor du som borger har mulighed for at præge udviklingen i dit lokalområde, hvor du bor. Lokalrådet er et sted, hvor du kan møde op og give udtryk for dine synspunkter og ideer. Lokalrådet arbejder for at fremme dialog og samarbejde mellem borgerne og kommunen.

Lokalrådet dækker:

 • Næs
 • Oreby
 • Knudsskov
 • Stuby
 • Ndr. Vindinge
 • Kastrup
 • Ornebjerg

Bor du i et af disse områder, har du mulighed for at have indflydelse på udviklingen i dit nærområde.


§

I vordingborg kommune besluttede kommunalpolitikerne en nærdemokratimodel. Der skulle vælges 17 lokalråd i kommunen efter grænserne fra de gamle kirkesogne. Bor du i et af disse områder, har du mulighed for at have indflydelse på udviklingen i dit nærområde.?

I 2021 er det i Kastrup, Nedervindinge, Næs og Ornebjerg børnefamilien foretrækker at bo, her fungerer hverdagen, børnehave,skole,dagligvarer, sport og foreningsliv, lige ved døren, med rig mulighed for at skabe fællesskaber.

Vil du være en del af lokalrådet kan du skrive til os via kontaktformularen.