Generalforsamling 2020

Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalråd
afholder generalforsamling torsdag den 29. oktober kl. 19,00 i Musiklokalet på Kastrup Skole.
Dagsorden iflg lovene, herunder en ændring af navn fra Lokalråd til Lokalforum, samt nye til rettet vedtægter, så vi lever op til den nye Nærdemokratimodel i Vordingborg kommune.
Som kan ses på følgende link.

Mulighed for støtte til sommerferieaktiviteter for børn og unge

Som en del af regeringens sommerpakke, har kommunerne rundt om i landet netop fået tildelt ekstra midler i støtte til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Vordingborg Kommune står til at modtage knap 1,5 mio kr. og ønsker at tilbyde aktiviteter i samarbejde med kommunens foreninger, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner m.m. så I kan være med til at skabe aktiviteter for vores børn og unge.

Midlerne skal bruges til at støtte børn og unges fritidsliv omkring lokale fællesskaber med udgangspunkt i idræt, naturoplevelser og mange andre lokale aktiviteter.

Midlerne kan både anvendes til at skabe nye aktivitetstilbud i sommerferien, og til at styrke allerede planlagte sommerferie aktiviteter. Der kan f.eks. gives støtte til leje eller indkøb af rekvisitter, transport til, fra og imellem aktiviteter, særlige oplevelser som f.eks. gæsteoptræden og en lang række øvrige aktiviteter.

Flere foreninger, kulturinstitutioner og andre har allerede planlagt forskellige sommerferieaktiviteter for børn. Hvis I kan opskalere jeres allerede planlagte aktivitet, eller gentage den, eventuelt flere gange så byd endelig ind.

Vi skal have jeres ansøgning med beskrivelse af aktiviteten, budget, tid og sted samt max antal deltagere og kontaktperson med mail og telefon senest om 2 uger, torsdag d. 2. juli. Vi beklager den korte frist men puljen er først netop besluttet og retningslinjer meldt ud fra statens side.

Der kan udbetales støtte til aktiviteter efter følgende retningslinier:

• Aktiviteten skal være for børn i alderen 6-17 år
• Aktiviteten skal foregå i sommerferieugerne 27-32
• Både aktiviteter der finder sted i løbet af få timer og op til en uge kan bevilges støtte
• Aktiviteten kan have karakter af oplevelser, undervisning og træning
• Arrangørerne (foreningen, kulturinstitutionen m.v.) er ansvarlig for, at aktiviteten foregår på forsvarlig vis. Deltagelse vil dog ske på eget ansvar og barnets egen forsikring skal dække evt. skader ved ulykkestilfælde
• Det er op til den enkelte arrangør om der skal være deltagerbetaling for aktiviteten
• Arrangøren skal dokumentere med en erklæring, at de vil indhente børneattest på trænere/hjælpere/undervisere, der arbejder med børn og unge
• Aktiviteterne skal selvfølgelig være i overensstemmelse med de gældende corona retningslinier – se https://kum.dk/covid-19/love-og-bekendtgoerelser-foranlediget-af-covid-19/

Vi kan i et vist omfang give vejledning til udvikling af jeres aktivitet, så har man en god ide til en ny sommerferieaktivitet eller ønsker støtte til allerede planlagte aktiviteter så skriv ind til Kultur og Fritid – kulturogfritid@vordingborg.dk

For yderligere information kontakt Foreningskonsulent Lonni Klausen, 28830021, lkla@vordingborg.dk

Hvis i vil vide mere kan i læse vedhætede vejledning til puljen.

Generalforsamling

Lokalrådet indkalder til den årlige generalforsamling Torsdag den 28. november kl. 19.00
Dagsorden iflg vedtægterne.
Sted: Kastrup Hallens Cafeteria.
Kom og høre lidt om lokalrådets arbejde, og giv jeres input til hvad der skal arbejdes med fremover, for at gøre vores område et bedre sted at leve og bo i.
Lokalrådet er vært med kaffe og øl & vand
Så tag naboen med, og lad os få en god aften
Velmødt

Info til lokal området fra lokal rådet.

Kære lokal råds formand Nick Randall Hansen,
Mange tak for din mail af 10. oktober 2019.
Vi har bestilt en trafiktælling hos et eksternt firma, som forventer at udføre trafiktællingen fra mandag den 21. oktober 2019 og syv dage frem.
Når trafiktællingen foreligger, vil vi blandt andet sammenholde resultatet med en trafiktælling gennemført tilbage i 2013, gennemgå uheld registreret i området og forholde os til oplevelserne fra de bekymrede borgere beskrevet i det fremsendte brev.

I skal vide, at I altid er velkommen til at bestille en færdselskontrol ved politiet via linket

https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol?fbclid=IwAR0HUF-2rCfla-qiOhsUJqsnfCEjb9tMEZ8amiUZjMiy1_2jG4Vb3KBag04

Kære beboere i Kastrup Nedervindinge og omegn.

Der har desværre været indbrud i vores lokalområde. Vær obs på mistænktelige personer. Der kan være nogle der normalt ikke kommer i jeres område. Varevogne uden reklame. Med feks nr plader der ikke er dansk.
Jeg kan kun opfordre til at man har alarm på sit hjem. Er der nogle der ønsker hjælp til dette. Så kontakt mig på mail via hjemmesiden KNVL.DK ell direkte på hnickh@yahoo.dk.
Lokal rådet står også til rådighed for evt nærpoliti til mere synlighed.

Nyt fra lokal rådet.

Signalanlægget ved Næstvedvej og Neder Vindingevej, så er signalfirmaet ved at få radaren til at virke, så der kun er grønt, når der er biler på Neder Vindingevej.

Bro arbejde

Kommune vej og Park siger at der bliver ordnet bro og lagt asfalt på den nye strækning i uge 42. Så påregn at broen er lukket.