Generalforsamling 2020

Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalråd
afholder generalforsamling torsdag den 29. oktober kl. 19,00 i Musiklokalet på Kastrup Skole.
Dagsorden iflg lovene, herunder en ændring af navn fra Lokalråd til Lokalforum, samt nye til rettet vedtægter, så vi lever op til den nye Nærdemokratimodel i Vordingborg kommune.
Som kan ses på følgende link.

Info til lokal området fra lokal rådet.

Kære lokal råds formand Nick Randall Hansen,
Mange tak for din mail af 10. oktober 2019.
Vi har bestilt en trafiktælling hos et eksternt firma, som forventer at udføre trafiktællingen fra mandag den 21. oktober 2019 og syv dage frem.
Når trafiktællingen foreligger, vil vi blandt andet sammenholde resultatet med en trafiktælling gennemført tilbage i 2013, gennemgå uheld registreret i området og forholde os til oplevelserne fra de bekymrede borgere beskrevet i det fremsendte brev.

I skal vide, at I altid er velkommen til at bestille en færdselskontrol ved politiet via linket

https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol?fbclid=IwAR0HUF-2rCfla-qiOhsUJqsnfCEjb9tMEZ8amiUZjMiy1_2jG4Vb3KBag04