fb icon 325x325

for Kastrup / Neder Vindinge, Næs & Ornebjerg Lokalforum

Onsdag d.30/11-2022.

Kl.19:00- 21:00 i Kastrup Hallens cafeteria

Program:

1. Valg af dirigent
 
2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode (formanden)
 
3. Fremlæggelse af regnskab (kasseren)
 
4. Indkomne forslag, der ønskes behandlet
 
5. Valg til lokalforummet. Formanden er på valg. Ønsker man at stille op til valget, skal det meddeles formanden inden mødet.
 
6. Valg af Bilagskontrollant samt en suppleant for 1 år
 
7. Eventuelt
 
8. Visning af bosætningsfilm