Mulighed for støtte til sommerferieaktiviteter for børn og unge

Som en del af regeringens sommerpakke, har kommunerne rundt om i landet netop fået tildelt ekstra midler i støtte til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Vordingborg Kommune står til at modtage knap 1,5 mio kr. og ønsker at tilbyde aktiviteter i samarbejde med kommunens foreninger, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner m.m. så I kan være med til at skabe aktiviteter for vores børn og unge.

Midlerne skal bruges til at støtte børn og unges fritidsliv omkring lokale fællesskaber med udgangspunkt i idræt, naturoplevelser og mange andre lokale aktiviteter.

Midlerne kan både anvendes til at skabe nye aktivitetstilbud i sommerferien, og til at styrke allerede planlagte sommerferie aktiviteter. Der kan f.eks. gives støtte til leje eller indkøb af rekvisitter, transport til, fra og imellem aktiviteter, særlige oplevelser som f.eks. gæsteoptræden og en lang række øvrige aktiviteter.

Flere foreninger, kulturinstitutioner og andre har allerede planlagt forskellige sommerferieaktiviteter for børn. Hvis I kan opskalere jeres allerede planlagte aktivitet, eller gentage den, eventuelt flere gange så byd endelig ind.

Vi skal have jeres ansøgning med beskrivelse af aktiviteten, budget, tid og sted samt max antal deltagere og kontaktperson med mail og telefon senest om 2 uger, torsdag d. 2. juli. Vi beklager den korte frist men puljen er først netop besluttet og retningslinjer meldt ud fra statens side.

Der kan udbetales støtte til aktiviteter efter følgende retningslinier:

• Aktiviteten skal være for børn i alderen 6-17 år
• Aktiviteten skal foregå i sommerferieugerne 27-32
• Både aktiviteter der finder sted i løbet af få timer og op til en uge kan bevilges støtte
• Aktiviteten kan have karakter af oplevelser, undervisning og træning
• Arrangørerne (foreningen, kulturinstitutionen m.v.) er ansvarlig for, at aktiviteten foregår på forsvarlig vis. Deltagelse vil dog ske på eget ansvar og barnets egen forsikring skal dække evt. skader ved ulykkestilfælde
• Det er op til den enkelte arrangør om der skal være deltagerbetaling for aktiviteten
• Arrangøren skal dokumentere med en erklæring, at de vil indhente børneattest på trænere/hjælpere/undervisere, der arbejder med børn og unge
• Aktiviteterne skal selvfølgelig være i overensstemmelse med de gældende corona retningslinier – se https://kum.dk/covid-19/love-og-bekendtgoerelser-foranlediget-af-covid-19/

Vi kan i et vist omfang give vejledning til udvikling af jeres aktivitet, så har man en god ide til en ny sommerferieaktivitet eller ønsker støtte til allerede planlagte aktiviteter så skriv ind til Kultur og Fritid – kulturogfritid@vordingborg.dk

For yderligere information kontakt Foreningskonsulent Lonni Klausen, 28830021, lkla@vordingborg.dk

Hvis i vil vide mere kan i læse vedhætede vejledning til puljen.