Generalforsamling 2020

Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalråd
afholder generalforsamling torsdag den 29. oktober kl. 19,00 i Musiklokalet på Kastrup Skole.
Dagsorden iflg lovene, herunder en ændring af navn fra Lokalråd til Lokalforum, samt nye til rettet vedtægter, så vi lever op til den nye Nærdemokratimodel i Vordingborg kommune.
Som kan ses på følgende link.