Generalforsamling i Lokalfora

 

Lokalfora indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 19,00 i Kastrup Hallens cafeteria

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Efter generalforsamlingen vil en repræsentant fra Stofa orientere omkring overtagelse af fællesantenneanlægget i KNV, samt hvad fremtiden vil byde på.

Lokalfora er vært ved kaffe, øl & vand

Vel mødt.