fb icon 325x325

Formålet er at sikre et nært samarbejde mellem politikerne, forvaltningerne og beboerne gennem et samarbejde, som bygger på gensidig respekt og dialog.

Det sker ved, at politikerne og forvaltningerne gennem en tæt og direkte kontakt til lokalrådene sikrer, at borgerne bliver hørt og inddrages reelt i spørgsmål af betydning for deres lokalområde så hurtigt som muligt.